O FIRMIE


Spółka "EKOMEL" zostałą założona w 1992 r. w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Janowie Lub. w spółkę pracowniczą.

Uwzględniając okres działania jako przedsiębiorstwo państwowe, EKOMEL sp. z o.o. ma 40 lat doświadczenia w wykonawstwie robót z zakresu inżynierii wodnej i lądowej.

Władze spółki

ZARZĄD - dwuosobowy:
- Edmund Sydor - Dyrektor Zarządu
- mgr inż. Zdzisław Radomski - Z-ca Dyrektora Zarządu

RADA NADZORCZA - pięciosobowa

Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Ryszard Radomski

 
 
 
liczba odwiedzin:
© 2023 Net Partners